U sklopu projekta “Minuta života” koje provode mladi Crvenog križa Beli Manastir, mentorica Bojana Patković je održala još jednu u nizu radionica na temu osnaživanja projektnog tima, razvoju komunikacijskih vještina, socijalnih i emocionalnih kompetencija, kako bi osigurali što kvalitetniju provedbu projekta.

Naši su mladi mogli naučiti koja je važnost grupnog rada, te na koji način volonteri doprinose razvoju lokalne zajednice. 🥰❤️

Projekt solidarnosti “Minuta života” financiran je od Europske komisije iz programa Europskih snaga solidarnosti. 🇪🇺

#EU #ProjektSolidarnosti #AMPEU #crvenikriž #ess #gdckbelimanastir #crvenikrižBeliManastir #projektminutaživota #minutaživota