Izvršena podjela paketa za općinu Čeminac 15.11.2023. godine u Čeminacu i Grabovcu za osobe na zajamčenoj minimalnoj naknadi.

Paketi higijene osigurani su kroz projekt “Pomoć za Baranjce” FD.02.1.1.05.0006 koji je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). 🇪🇺