Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir provodi projekt pod nazivom “Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3“ financiranog od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda plus iz Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ te ovim putem poziva sve osobe starije od 65 godina i
osobe s invaliditetom ( treći i četvrti stupanj invaliditeta) s područja Grada Belog Manastira, Šećerane, Šumarine i Branjinog Vrha koji imaju potrebu za uslugom potpore i podrške u svakodnevnom životu da se prijave svaki radni dan od 8 do 12 sati osobnim dolaskom.


Kapacitet je ograničen te će se nakon popunjena kapaciteta formirati lista čekanja za ulazak u navedeni projekt.


Uvjeti uključivanja u projekt za osobe starije od 65 godina su slijedeći:
Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu ( u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina).
Mjesečni prihodi za samačka kućanstva koja ne prelaze – 980,26 eura
Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva koja ne prelaze – 1.633,76 eura
Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva koja ne prelaze – 2.450,64 eura
Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Dokumentacija koje je potrebna za prijavu:
Osobe starije od 65 godina:

  • preslika osobne iskaznice ili putovnice
  • izjava o broju članova u kućanstvu
  • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitka ( za svakog člana kućanstva)

Uvjeti uključivanja u projekt za osobe s invaliditetom su slijedeći:
Osobe starije od 18 godina.

Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
*NAPOMENA: osobe čiji roditelj ili drugi član obitelji imaju status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj NE mogu biti korisnici projekta Zajedno za bolju i sretniju budućnost 3.

Dokumentacija koje je potrebna za prijavu:
Osobe s invaliditetom:

  • preslika osobne iskaznice ili putovnice
  • potvrda o upisu u Registar osoba sa invaliditetom ili nalaz i mišljenja Zavoda za vještačenje za
    invalidnost trećeg i četvrtog stupnja
  • izjava o broju članova u kućanstvu