NOSITELJ: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir

IZVOR FINANCIRANJA: Europski socijalni fond

VRIJEDNOST: 1.272.051,65 kuna

FAZA: U provedbi

Projekt “Aktiviraj se!” će kroz rad mobilnog tima pronaći i motivirati neaktivne mlade osobe u NEET statusu te ih uvesti u projektne aktivnosti. Projekt će pridonijeti aktivnom traženju posla i zapošljivosti ciljne skupine provedbom verificiranih programa obrazovanja odraslih, održavanjem edukacija za razvoj mekih i/ili transverzalnih vještina, mentorstvom socijalnog pedagoga i aktivnostima o informiranju na tržištu rada. Ovim projektom će se osnažiti i potaknuti na aktivno traženje posla 15 osoba u NEET statusu čime će se potencijalno smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

Svrha projekta je doseći mlade osobe koje se nalaze u NEET statusu u dobi od 15-29 godina, a žive na području mikroregije Baranja, odnosno OBŽ, te ih aktivirati i pružiti im podršku kroz programe za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih vještina koje će im pomoći u osnaživanju podizanju razine samopoštovanja, smanjiti će se njihova socijalna isključenost te će im pomoći u poboljšanju socijalnointerpersonalnih, komunikacijskih, prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Također, uz mentorske sastanke „jedan na jedan“ sa socijalnim pedagogom, omogućiti će im se psihološka podrška i savjetovanje. Kroz verificirane programe obrazovanja, prema osobnom interesu i radionice o kretanjima na tržištu rada, usmjeriti će ih se na aktivno traženje posla i spriječiti će se njihov povratak u NEET skupinu.

Ciljevi projekta su:

Ojačati znanja i vještine neaktivnih mladih osoba u NEET statusu provedbom verificiranih programa i edukacija za razvoj mekih i/ili transverzalnih vještina.
Individualni rad i mentorstvo, uz informiranje o stanju na tržištu rada, neaktivnih mladih osoba u NEET statusu – radom „jedan na jedan“.
Provedba aktivnosti za jačanje i primjenu novostečenih znanja i vještina mladih osoba u NEET statusu.
Ciljna skupina projekta su neaktivne mlade osobe koje su u NEET statusu u dobi od 15-29 godina na području mikroregije Baranja, odnosno OBŽ.

Projekt „Aktiviraj se!“ provoditi će se kroz 24 mjeseca. I to u razdoblju od 06.07.2021. do 06.07.2023.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.272.051,65 kuna, od kojih EU sufinancira sa 91.89%.

Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir.

Partneri na projektu su Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira, Udruga za ruralni turizam “Đola” i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

“Zajedno do fondova EU”

“Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir .”