NOSITELJ: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir

IZVOR FINANCIRANJA: Projekt “Minuta života” je sufinanciran od Europske komisije iz programa Europskih snaga solidarnosti. #eu#ess🇪🇺

VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.888,00 eura

TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.-31.10.2023.

Projektom “Minuta života” grupa mladih volontera ima u cilju educirati djecu osnovnoškolske i vrtićke dobi, šire građanstvo i članove udruga o postupcima prve pomoći i načinu upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora kako bi naučili osnovna načela kojih bi se trebali pridržavati pri pružanju prve pomoći.

Opći cilj projekta je podizanje svijesti sudionika o važnosti znanja i vještina prve pomoći kako bi se spasilo što više života, s time da obnove svoje postojeće znanje i/ili nauče nove vještine koje steknu putem edukacija koje će prezentirati grupa mladih volontera unutar matičnih škola i vrtića, i udruga.
Specifični cilj projekta je osposobiti što veći broj djece i upoznavanje lokalne zajednice s postupcima prve pomoći u svim situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti jer pravodobno i na pravilan način pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava ili ublažava invalidnost, a nerijetko spašava život. Rezultati će se koristiti kako bi se privuklo više polaznika edukacija u budućnosti te nastavak i proširenje provedbe aktivnosti na područne škole i vrtića.