Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko, gradsko i općinsko društvo Crvenoga križa.

Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir osnovano je 1922. godine a osim Grada Belog Manastira pokriva 6 baranjskih općina (Čeminac, Draž, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak, Petlovac i Popovac). Velika uloga Društva pokazala se tijekom Domovinskog rata u spajanju obitelji, kada je bez doma ostalo preko 20000 Baranjaca. Prošlo desetljeće obilježile su poplavne katastrofe (2010. godina – Šumarina, Šećerana i Luč, 2013. godina – Batina i 2014. godina – županjska Posavina) u kojima su djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir pokazali veliko srce u trenutku potrebe.