Godišnja financijska izvješća

Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2021.

Izvještaj neovisnog revizora za 2020. godinu

Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2020.

Financijski izvještaji na datum 31.prosinca 2019.


Godišnji plan i program

Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu

Godišnji plan i program rada GDCK Beli Manastir 2021. godina


Plan nabave za 2022. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2022. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa