Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir (u dalnjem tekstu: GDCK Beli Manastir) provodi na temelju Zakon o sigurnosti u prometu i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Odredbe citiranih propisa između ostalog, obvezuju provoditelja nastave, odnosno GDCK Beli Manastir na slijedeće:

  • provođenje osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći od strane doktora medicine koji je osposobljen za izvođenje nastave prema programu kojeg utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo te koji ima dozvolu ministarstva nadležnog za zdravstvo;
  • osiguranje potrebnog broja osposobljenih liječnika, prostora i nastavnih sredstava i opreme za provedbu nastave te godišnjeg plana i programa;
  • provođenje nastava u trajanju od 9 sati, u obrazovnim grupama do 15 kandidata.

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Kandidatu koji je otpočeo program osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, GDCK Beli Manastir omogućuje završavanje programa osposobljavanja u roku od petnaest dana od početka osposobljavanja. Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje ima pravo nastaviti osposobljavanje u drugoj organizaciji, ako od dana početka osposobljavanja do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od dva mjeseca. GDCK Beli Manastir će kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj organizaciji izdati potvrdu o završenom dijelu programa.

O osposobljavanju kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći , GDCK Beli Manastir vodi sljedeću evidenciju:

  1. matičnu knjigu,
  2. dnevnik rada s imenikom.

Na temelju evidencije kandidatu se može izdati duplikat potvrde o osposobljenosti ili potvrditi drugi dokument.

Prava i obveze GDCK Beli Manastir i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći uređuju se ugovorom u pisanom obliku.

Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Pohađanje nastave je obvezno !

Kandidat na nastavi mora nazočiti najmanje 8 nastavnih sati. Kandidatu koji je nastavi nazočio manje od 8 nastavnih sati, neće se ovjeriti knjižica za vozača, a bez ovjerene knjižice ne može se pristupiti ispitu.

O nazočnosti kandidata na nastavi vodi se evidencija u Dnevniku rada.


Prijava za osposobljavanje


Provjerite u autoškoli u koju ste upisani, podnosi li prijavu kandidata za osposobljavanje iz Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći autoškola ili se kandidat mora prijaviti sam.

I. AKO PRIJAVU ZA OSPOSOBLJAVANJE U IME VAS PODNOSI AUTOŠKOLA U KOJU STE UPISANI POSTUPITE PO SLIJEDEĆIM UPUTAMA:

  1. Pažljivo pročitajte ugovor o osposobljavanju i ukoliko se slažete s njegovim odredbama, u za to predviđena mjesta upišite tražene osobne podatke i datum te ih potpišete.

Čitko popunite podatke koji se traže na kraju ugovora.

Ukoliko ste maloljetni, ugovor potpisuje Vaš zakonski zastupnik (roditelj, staratelj).

Bez potpisanog ugovora ne možete prisustvovati nastavi.

  1. Čitko popunite priloženu uplatnicu (ime i prezime, adresa) te uplatite naknadu za osposobljavanje na iznos naznačen na uplatnici (450,00 kn).
  2. Čitko popunite prijavnicu i predajte autoškoli u koju ste upisani.

Prilikom predaje prijavnice predočite odrezak uplatnice jer Vas autoškola neće prijaviti za osposobljavanje bez dokaza o uplati osposobljavanja.

Autoškola će Vam dati točne podatke o mjestu održavanja te početku nastave.

  1. Dokaz o uplati (odrezak uplatnice) i potpisan ugovor ponesite na prvi sat osposobljavanja te ih predajte predavaču.
  2. Na zadnji sat nastave obvezno ponesite knjižicu kandidata za vozača koja će Vam biti ovjerena. Ukoliko ne ponesete knjižicu izlažete se nepotrebnom gubljenju vremena jer će te naknadno morati potražiti predavača koji je izvodio nastavu obzirom da Vam samo on može ovjeriti

Bez ugovora i dokaza o uplati neće Vam biti ovjerena Knjižica kandidata za vozača.

Na prvom satu nastave svaki kandidat besplatno dobiva Priručnik iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Kandidat za vozača koji je prekinuo osposobljavanje iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj pravnoj osobi, ako od dana započetog osposobljavanja do dana nastavka nije prošlo više od dva mjeseca u suprotnom je dužan ponovno uplatiti iznos od 450kn te prisustvovati na svim predavanjima iznova.

II. AKO PRIJAVU ZA OSPOSOBLJAVANJE U IME VAS NE PODNOSI AUTOŠKOLA PRIJAVITI SE MOŽETE SAMI

Potpišete Ugovor i uplatite iznos naznačen za uplatnici.

S potpisanim ugovorom, prijavnicom i odreskom uplatnice osobno se možete prijaviti za osposobljavanje u Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir, Vladimira Nazora 28A, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili pozivom na telefonski broj 031/701-703

Prilikom prijave, radnik Crvenog križa će Vam ponuditi termin tečaja i mjesto održavanja. Ukoliko Vam ne odgovara termin ili mjesto održavanja tečaja, izvršit ćemo predbilježbu te Vas naknadno obavijestiti o tečaju.

Ukoliko se na tečaj prijavite telefonski, na prvi nastavni sat obvezno ponesite ugovor i odrezak uplatnice jer bez njih ne možete nazočiti nastavi.