• Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima tzv. Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, utemeljena u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križa kao javna ovlast HCK.
  • U prvoj funkciji u vrijeme oružanog sukoba radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata.
  • Uz osnovnu zadaću u ratu danas Služba traženja obavlja i dr. humanitarne usluge građanima u miru, koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, terorističkih napada, migracija i dr. događanja u kojima strada veliki broj osoba a nije moguće uspostaviti normalne puteve komunikacije.
  • Pored obavljanja tih poslova iz nadležnosti Službe traženja ima zadaću da među svem pučanstvom širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu.
  • Zadaća je da priprema svoje članstvo za djelovanje u izvanrednim situacijama i stoga ima u svakoj općini i gradskom mjesnom odboru POVJERENIKE SLUŽBE TRAŽENJA. Prema potrebi organiziramo edukaciju povjerenike ali i zajedničke vježba u rješavanju pojedinih možebitnih situacija. Pri tome valja istaći da jedino u ovoj djelatnosti vršimo upravni postupak koja dokumentacija ima pravni učinak na ostvarenje određenih prava. Stoga usko surađujemo sa policijom, matičnim uredima, bolnicom, socijalnim ustanovama, župnim uredima, komunalnim poduzećima, građanima i dr koji nam mogu pomoći u rješavanju pojedinih slučajeva i predmeta. Prema van radimo isključivo preko Nacionalne Službe traženja HCK.
  • Zbog ozbiljnost i osjetljivosti poslova koji obavljamo u toj Službi te poradi strogo propisanih Obrazaca po Međunarodnom komitetu u Ženevi, potrebno je da vodimo dvojnu dokumentaciju elektronsku ali i pisanu kartičnu (poradi djelovanja u izvanrednim situacija – kada nema elektr. energije i sl). Obzirom da je posao koji se radi emocionalno vrlo stresan vrši se pomno odabir kadrova koji rade kao povjerenici ali u Službi traženja sa tražiteljima ili traženima. Najljepša zahvala za trud je kad nekome donesemo lijepu vijest.