VOLONTERKA ILI VOLONTER IMA PRAVO:

 • Na pisanu potvrdu o volontiranju,
 • Na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,
 • Na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja,
 • Na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju,
 • Na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,
 • Na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome daje izjavu u pisanom obliku,
 • Na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavlja,
 • Upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koje obavlja,
 • Na dnevni odmor u ugovorenom trajanju,
 • Na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,
 • Sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,
 • Na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja,
 • Pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,
 • Pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,
 • Pravo na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

VOLONTERKA ILI VOLONTER SU OBVEZNI:

 • Volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
 • Čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
 • Odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
 • Poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
 • Surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,
 • Prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja.