Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave usluge provedbe tečaja za stjecanje vozačke dozvole.

  1. Poziv na dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3. Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

4. Troškovnici – Grupa 1

5. Troškovnici – Grupa 2


  1. ODLUKA O ODABIRU PONUDE U POSTUPKU NABAVE USLUGA PROVEDBE TEČAJA ZA STJECANJE VOZAČKE DOZVOLE U SKLOPU PROJEKTA “AKTIVIRAJ SE” – GRUPA 1 – USLUGE PROVEDBE TEČAJA ZA STJECANJE VOZAČKE DOZVOLE B KATEGORIJE
  2. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE USLUGA PROVEDBE TEČAJA ZA STJECANJE VOZAČKE DOZVOLE U SKLOPU PROJEKTA “AKTIVIRAJ SE!” – GRUPA 2 – USLUGA PROVEDBE TEČAJA ZA STJECANJE VOZAČKE DOZVOLE C KATEGORIJE