Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir raspisuje

NATJEČAJ
za izbor Referenta općih poslova i prve pomoći, na pola radnog vremena (20h tjedno)


Potrebna stručna sprema: SSS/VŠS/VSS
Radno vrijeme: Pola radnog vremena
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade za prijevoz
Natječaj vrijedi od: 14.01.2021.
Natječaj vrijedi do: 22.01.2021.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
Opći uvjeti za prijem u službu:
• Punoljetnost
• Hrvatsko državljanstvo
Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvijete:
• Najmanje 1 godina radnog iskustva (prednost imaju osobe koje su radile u Crvenom križu i volonteri Crvenog križa uz predočenje potvrde)
• Posjedovanje ECDL certifikata
• Završena izobrazba za Voditelj izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova
• Poznavanje WEB dizajna i korištenje WordPressa

Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:
• Zamolbu
• Životopis
• Potvrda Hrvatskog zavoda o Mirovinskom osiguranju o radno stažu (ne stariju od datuma objave natječaja)
• Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
• Preslika osobne iskaznice
• Preslika vozačke dozvole
• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
Izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka

Opis poslova:
• Vođenje urudžbenog zapisnika, ulaz i izlaz pošte
• Obavlja poslove vezane uz telefonsku centralu
• Obavlja poslove referenta za prvu pomoć za vozače i zaštitu na radu
• Ažurira podatke o članovima društva i dobrovoljnim darivateljima krvi
• Osigurava preuzimanja, skladištenje i izdavanje robe
• Izdaje potvrde, reverse i drugu dokumentaciju po potrebama službe
• Brine o pravovremenoj izradi plana korištenja godišnjih odmora, prati i ukazuje na iskorištenost godišnjih odmora.
• Organizira i koordinira svih poslova vezanih uz dobrovoljno darivanje krvi
• Koordinira i organizira sve poslove vezane uz distribuciju humanitarne pomoći
• Izrađuje i ažurira web stranicu Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir
• Vrši nabavku uredskog i sitnog potrošnog materijala
• Sudjeluje u provođenju popisa imovine i obveza
• Obavlja kontrolu svih obrađenih dokumenata iz djelokruga svoga rada te obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja. Za svoj rad odgovara ravnatelju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave na oglas dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir, a najkasnije do 22. Siječnja 2021. godine, ISKLJUČIVO OSOBNIM DOLASKOM na adresu:


Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Vladimira Nazora 28 A
31300 Beli Manastir

s naznakom „Prijava na oglas za posao Referenta općih poslova i prve pomoći“

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obavješteni u zakonskom roku


IZJAVA – SUGLASNOST S KORIŠTENJEM OSOBNIH PODATAKA