Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave programa osposobljavanja za gerontodomaćice koje se provodi u sklopu provedbe projekta “Zajedno za bolju i sretniju budućnost” kodnog broja UP.02.1.1.0244 koji se sufinancira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” za 69 žena zaposlenih za brigu o starijim osobama s područja Grada Belog Manastira, Općina Popovac i Petlovac.

Prilog:

Poziv na podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za osposobljavanje gerontodomaćica