U Batini na obali Dunava 14.listopada 2021. godine održana je Međunarodna pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije „DUNAV 2021″.
Kroz projekt “Together we stand” održana je vježba, koja je počela simuliranim požarom na brodu u putničkom pristaništu. Uslijedila je evakuacija i spašavanje putnika koji su završili u hladnom Dunavu. U vježbu su uz ostale sudionike civilne zaštite bili uključeni i pripadnici Interventnog tima Društva Crvenog križa Osječko – baranjske županije.