Svake godine 3.12. obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a to su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Zbog toga je važno “staviti se u cipele” onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja nastaju kao posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane. Današnji dan obilježavamo s ciljem ukazivanja na važnost postizanja jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.