U ponedjeljak 04. travnja 2022. u prostorijama DCK Osječko-baranjske županije održan je koordinacijski sastanak mladih. Svrha provedbe koordinacijskih sastanaka mladih društva Crvenog križa s područja djelovanja DCK Osječko-baranjske županije je umrežavanje mladih, razmjena ideja, jačanje strukture mladih te ujednačavanje programskih aktivnosti po društvima, kroz druženje i homogenizaciju mladih, što će doprinijeti njihovom što dužem zadržavanju u matičnim društvima Crvenog križa te dodatno podići kvalitetu provedbe javnih ovlasti i programskih zadataka društva Crvenog križa